این وبلاگ...به این آدرس منتقلیده شد:

http://azfekroftadan.persianblog.ir/

/ 3 نظر / 21 بازدید
سارا

"...دستگیری ابطحی نشانه ای است که موج دستگیری ها فراتر از این هم خواهد رفت. پیداست نظام می خواهد با مشت آهنین صدای مردم را خاموش کند. این صدا را چگونه باید به گوش نظام رسانید ک بخواهد و بتواند این صدا را گوش کند. به نظرم همان جمعیت میلیونی که در راهپیمایی صدای سکوت در روز دوشنبه ایران و جهان را تکان داد؛ اگر بخشی از آن هم در نماز جمعه شرکت کند و با صدای بلند بخواهد که رایش پس داده شود، نمی توانند نماز جمعه را سرکوب کنند یا مثل گذشته نماز گزاران را کتک بزنند. نماز جمعه فرصتی است، که رهبری نظام صدای مردم را مستقیما بشنود... بگذاریم یک بار هم که شده صفوف نماز جمعه رکورد تازه ای پیدا کند..."

ما بی شماریم

سلام.ما بی شماریم. 2ایرانی هموطن برای جنبش سبزمان رکاب می زنند. با ماراجعه به سایت آنها www.pedal4green.com و گذاشتن لوگوی آنها در بلاگ خود ،که در قسمت "حمایت از ما " وب سایتشان قرار دارد، رسانه ی پیام سبزمان در اطلاع زسانی به دوستان سبزمان باشیم. سبز باشید و پایدار

ایمان

hich vaght vaght nashod beporsam chea ? ... chera ?han